• 1

ev su arıtma

Ev su arıtma cihazı değişik yöntemler kullanarak arıtma yapan cihazların genel adıdır. Mekanik filtreli sistemler, kimyasal sistemler, yumuşatıcı cihazlar, anyon değiştiriciler, ultraviyole ışın kullanarak dezenfekte ediciler, ters ozmoz sistemiyle arıtma sağlayanlar, ozonlayıcılar, klorlayanlar vb. birçok yöntem kullanılabilmektedir. Bütün bu yöntemlerin hepsi aynı isimle (su arıtma cihazları) ifade edilse de değişik etkileri, avantaj ve dezavantajları yanında, farklı düzeyde faydaları olduğu açıkça bilinmektedir.

Dolayısıyla bütün arıtma cihazlarının hepsi için geçerli olan bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Ancak, hangi ev su arıtma sistemi kullanılırsa kullanılsın; her bir sistemin diğerlerine göre aralarında ayrım bulunan yönleri vardır, bu sistemlerin hepsi mutlaka bakım, izleme ve temizleme gerektirmektedir, arıtılacak suyun özelliğini bilmeden arıtma cihazı seçilmemedir. Bakım, temizlik, filtre değiştirme vb. işlemler bireyler tarafından en çok unutulan konulardandır. bu nedenle arıtma işi bireylere ve ailelere bırakılamaz.

Yapılan laboratuar çalışmalarında ev su arıtma cihazlarının tamamının ilk 6 ay kaliteli arıtım sağladığı, daha sonra mikrobiyolojik kirlenmenin başladığı, altıncı aydan sonra bazı cihazlarda üreme olabileceği tespit edilmektedir.

Ev su arıtma filtresi neleri arıtır, ne işe yarar ?

ev su arıtma
Sediment Filtre:
Suyun içerisindeki çözünmemiş askıdaki katı maddelerin ( katı, parça v.s.) oluşturduğu kirlilik bulanıklık olarak adlandırılır. Askıda katı maddelerin oluşturduğu kirliliği giderme, filtrasyon işlemi ile yapılmaktadır. Bu filtre suyunuzda bulunabilecek Partiküller, Kir, Tortu, Kum arıtmak için kullanılacaktır.

Karbon Filtre:
Suda bulanıklık, renk, koku, tat, klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol sanayi atıkları ve asbest gibi maddeler öncelikle insan sağlığına zararlı olup, suyu içilmez ve kullanılmaz hale getirir. Bu zararlı maddelerin sudan uzaklaştırılmasında aktif karbonun adsorbsiyon özelliğinden yararlanılır.

Membran Filtre:
Ters ozmoz iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen membran bulunan iki çözeltinin ozmotik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Hassas membran Filtre Ters Osmos yöntemiyle ozmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında yarı geçirgen olan ve içinde 5 Angostrom boyutunda delikler membran sadece saf suyu geçirirken bakterileri, pirojenler, organik maddeler, askıda katı maddeler, erimiş tuzlar, nitrit, alüminyum ve ağır metalleri tutar.

Post Karbon Filtre:
Membrandan sonra su post karbon filtresinden geçerek yeterli saflıkta içilebilir duruma gelir ve bir dağ kaynağındaki kadar saf hal alır.